OFERTA

Dział projektowy zajmuje się kompleksowym zaprojektowaniem obieku tak, aby spełniał stawiane mu wymagania pod względem funkcji, zasad bezpieczeństwa, ochrony p.poż, obowiązujących przepisów i norm.

Dział projektowy dba o charakter estetyczny budynku, aby wpisał się w krajobraz i nie burzył harmoni otoczenia.

Oferujemy usługi obejmujące:

  • załatwianie formalności i uzgodnień związanych z pojektowaniem wraz z pozwoleniem na budowę,
  • kompleksowe i wielobranżowe opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
  • prowadzenie prac inwentaryzacyjno - projektowych przy adaptacji i modernizacji obiektów istniejących,
  • prowadzenie nadzoru budowlanego, autorskiego i inwestorskiego,

© BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE PROJ-BUD ZIELONA GÓRA 2012